Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Husbyån (WA62924758)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Husbyån (WA62924758)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Husbyån (WA62924758)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Husbyån (WA62924758)
Stationen skapades: 2018-12-10 12:57 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6531978
SWEREF99 TM Östlig: 602976

RT 90 2,5 gon V - X: 6533000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1556633

WGS84 Latitud: 58,9151382003884
WGS84 Longitud: 16,788113412091

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter N71a Husbyån, Vad
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys N71a Husbyån, Vad

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   12 gånger per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   12 gånger per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   12 gånger per år 2011 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger