Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trosaån (WA24889316)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trosaån (WA24889316)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6536033
SWEREF99 TM Östlig: 644885

RT 90 2,5 gon V - X: 6536550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1598600

WGS84 Latitud: 58.9394147828
WGS84 Longitud: 17.5177895345

ETRS-89 Latitud: 58.93941
ETRS-89 Longitud: 17.51778

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger 5 Kroka (Marieberg), A29
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A29 Kroka (Bron Marieberg)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1986 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 2014
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 2014
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 2009

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger