Upperudsälven nedströms Dals Långed

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653770-129910
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Stationen skapades: 2015-01-21 08:25 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6533573
SWEREF99 TM Östlig: 345523

RT 90 2,5 gon V - X: 6537700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1299100

WGS84 Latitud: 58,9139959852998
WGS84 Longitud: 12,3174584460986

ETRS-89 Latitud: 58.91399
ETRS-89 Longitud: 12.31744

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Kiselalger DL Nedströms Dals Långed

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenPåväxt-kiselalger