Nyköpingsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653851-152257
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön (WA45092772)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön (WA45092772)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön (WA45092772)
Stationen skapades: 2015-02-09 08:39 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2017-05-02 15:54 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6537080
SWEREF99 TM Östlig: 568922

RT 90 2,5 gon V - X: 6538514
RT 90 2,5 gon V - Y: 1522632

WGS84 Latitud: 58,9677699667411
WGS84 Longitud: 16,1985680921892

ETRS-89 Latitud: 58.96773
ETRS-89 Longitud: 16.19748

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2009
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2009

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2009 2009