Stavån-Stavkärrstorp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653980-143715
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stavån (WA56807432)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stavån (WA56807432)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6537333
SWEREF99 TM Östlig: 483469

RT 90 2,5 gon V - X: 6539798
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437154

WGS84 Latitud: 58,9752710613366
WGS84 Longitud: 14,7124817978543

ETRS-89 Latitud: 58.97526
ETRS-89 Longitud: 14.71247

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Stavån-Stavkärrstorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2012 2012