Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp (WA45241861)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6536158
SWEREF99 TM Östlig: 343583

RT 90 2,5 gon V - X: 6540310
RT 90 2,5 gon V - Y: 1297190

WGS84 Latitud: 58.9364842023
WGS84 Longitud: 12.2819878389

ETRS-89 Latitud: 58.93647
ETRS-89 Longitud: 12.28197

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag 7 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1981 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1981 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 2001
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1981 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve