Forssjöån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654078-151903
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Forssjöån från Viren till Lillsjön (WA24396937)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Forssjöån från Viren till Lillsjön (WA24396937)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Forssjöån från Viren till Lillsjön (WA24396937)
Stationen skapades: 2015-02-09 08:57 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-09 08:57 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6539302
SWEREF99 TM Östlig: 565294

RT 90 2,5 gon V - X: 6540780
RT 90 2,5 gon V - Y: 1519030

WGS84 Latitud: 58,9882861507203
WGS84 Longitud: 16,1361519651075

ETRS-89 Latitud: 58.98828
ETRS-89 Longitud: 16.13613

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Forssjöån från Viren till Lillsjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Forssjöån från Viren till Lillsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2009
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2009

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2009 2009