Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön, inlopp Högsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654465-149256
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön (WA36184344)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön (WA36184344)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön (WA36184344)
Stationen skapades: 2015-02-23 16:47 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Vingåker - 0428
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2009
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6542851
SWEREF99 TM Östlig: 538789

RT 90 2,5 gon V - X: 6544650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1492560

WGS84 Latitud: 59,0233813177724
WGS84 Longitud: 15,6756314212001

ETRS-89 Latitud: 59.02337
ETRS-89 Longitud: 15.67561

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   En gång 2012 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   En gång 2012 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2009 2009