Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån (WA96987211)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån (WA96987211)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån (WA96987211)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån (WA96987211)
Stationen skapades: 2011-05-23 15:08 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 17:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Vingåker - 0428
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6543825
SWEREF99 TM Östlig: 542466

RT 90 2,5 gon V - X: 6545580
RT 90 2,5 gon V - Y: 1496250

WGS84 Latitud: 59,0317787293606
WGS84 Longitud: 15,7398599704268

ETRS-89 Latitud: 59.03177
ETRS-89 Longitud: 15.73984

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter V21B Högsjöns utlopp
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys V21B Högsjöns utlopp
VER, Södermanlands län, Miljögifter Undersökning av PFAS i vatten Högsjön Högsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   Sex gånger vart tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 2006 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2006 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
VER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger