Vingåkersån V22B

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654739-150409
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren (WA46419235)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren (WA46419235)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren (WA46419235)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren (WA46419235)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Vingåker - 0428
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1987
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6545736
SWEREF99 TM Östlig: 550290

RT 90 2,5 gon V - X: 6547397
RT 90 2,5 gon V - Y: 1504099

WGS84 Latitud: 59.0480878373
WGS84 Longitud: 15.8765815146

ETRS-89 Latitud: 59.04808
ETRS-89 Longitud: 15.87657

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1987 1992
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   12 gånger per år 1987 1992
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   12 gånger per år 1987 1992
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1987 1992
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   12 gånger per år 1987 1992
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   12 gånger per år 1987 1992

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008