Stavån-Boda

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654937-143634
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stavån (WA56807432)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stavån (WA56807432)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6546889
SWEREF99 TM Östlig: 482542

RT 90 2,5 gon V - X: 6549368
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436342

WGS84 Latitud: 59,0610446182392
WGS84 Longitud: 14,6956017674348

ETRS-89 Latitud: 59.06104
ETRS-89 Longitud: 14.69559

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Stavån-Boda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2012 2012