Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen (WA94959762)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen (WA94959762)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen (WA94959762)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen (WA94959762)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6546681
SWEREF99 TM Östlig: 341018

RT 90 2,5 gon V - X: 6550870
RT 90 2,5 gon V - Y: 1294750

WGS84 Latitud: 59.0299370919
WGS84 Longitud: 12.2298911476

ETRS-89 Latitud: 59.02992
ETRS-89 Longitud: 12.22988

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag 1a Lelångs utlopp, landsvägsbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1981 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1981 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 2001
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1981 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1983 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve