Letälven uppströms Skagern

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655280-141595
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Letälven inloppet i Skagern (SE655362-141601)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Letälven mellan damm vid Mo och Skagern (WA51367092)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Letälven mellan damm vid Mo och Skagern (WA51367092)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Letälven mellan damm vid Mo och Skagern (WA51367092)
Stationen skapades: 2015-04-29 13:04 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2015-04-29 19:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1998
Slutår
1998
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6550073
SWEREF99 TM Östlig: 462120

RT 90 2,5 gon V - X: 6552800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415950

WGS84 Latitud: 59,0883106044259
WGS84 Longitud: 14,3389702181444

ETRS-89 Latitud: 59.08831
ETRS-89 Longitud: 14.33897

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Letälven uppströms Skagern

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 1998 1998