Bäck från Trunhatten-Pettersborg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655448-141751
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vattendrag mellan Trunhatten och Letälven (SE655306-141948)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vattendrag mellan Trunhatten och Letälven (SE655306-141948)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vattendrag mellan Trunhatten och Letälven (SE655306-141948)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gåssjöbäcken, Gåssjön till Letälven (WA98779152)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2019-10-31 14:48 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6551771
SWEREF99 TM Östlig: 463660

RT 90 2,5 gon V - X: 6554480
RT 90 2,5 gon V - Y: 1417511

WGS84 Latitud: 59,1036944492093
WGS84 Longitud: 14,3655608325919

ETRS-89 Latitud: 59.10369
ETRS-89 Longitud: 14.36556

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Bäck från Trunhatten-Pettersborg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2012 2012