Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näsbygraven/Frogestabäcken (WA14233085)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näsbygraven/Frogestabäcken (WA14233085)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näsbygraven/Frogestabäcken (WA14233085)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näsbygraven/Frogestabäcken (WA14233085)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Kumla - 1881
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6552881
SWEREF99 TM Östlig: 517033

RT 90 2,5 gon V - X: 6554945
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470917

WGS84 Latitud: 59,1148707451067
WGS84 Longitud: 15,2974639832332

ETRS-89 Latitud: 59.11487
ETRS-89 Longitud: 15.29746

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag KR3 KR3 Norrtorpsjöns utlopp
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag KR3 KR3 Norrtorpsjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Litium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Kvarntorps vattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink