Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Letälven från Möckelns utlopp (SE656328-141936)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo (WA32101201)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo (WA32101201)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo (WA32101201)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553062
SWEREF99 TM Östlig: 463704

RT 90 2,5 gon V - X: 6555771
RT 90 2,5 gon V - Y: 1417571

WGS84 Latitud: 59.115292
WGS84 Longitud: 14.366122

ETRS-89 Latitud: 59.11528
ETRS-89 Longitud: 14.36611

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Letälven, bro i Åtorp
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Letälven, bro i Åtorp
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag 1021 Letälven, bro i Åtorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 1997 1997
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 1997 1997
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 1997 1997
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 1997 1997
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1989 1990
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 6 gånger per år 2001 2014
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1989 2013
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2014 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2014 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2002 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, GullspångsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, GullspångsälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenZink