Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Frommestabäcken (NW655888-146905)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Frommestabäcken (NW655888-146905)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Frommestabäcken (NW655888-146905)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Frommestabäcken (WA47909605)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:29 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Kumla - 1881
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6554771
SWEREF99 TM Östlig: 514864

RT 90 2,5 gon V - X: 6556862
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468770

WGS84 Latitud: 59.1319249273638
WGS84 Longitud: 15.2597135030531

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag KR4 KR4 Serpentindammarnas utlopp
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag KR4 KR4 Serpentindammarnas utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Litium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1993 -
SRK, Kvarntorps vatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1993 -