Svartån-Svartå

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655688-142654
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6554276
SWEREF99 TM Östlig: 472652

RT 90 2,5 gon V - X: 6556878
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426537

WGS84 Latitud: 59,1268681183405
WGS84 Longitud: 14,5222296217696

ETRS-89 Latitud: 59.12686
ETRS-89 Longitud: 14.52222

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Svartån-Svartå
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Svartån-Svartå

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011