Tarmsälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655868-134206
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6555066
SWEREF99 TM Östlig: 388208

RT 90 2,5 gon V - X: 6558689
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342066

WGS84 Latitud: 59,1201561395012
WGS84 Longitud: 13,0472016737928

ETRS-89 Latitud: 59.12014
ETRS-89 Longitud: 13.04719

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Slöan, Tarmsälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009