Asp-ån övredel

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655937-151741
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspån - övre del (WA73375812)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspån - övre del (WA73375812)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspån - övre del (WA73375812)
Stationen skapades: 2015-02-06 09:52 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557864
SWEREF99 TM Östlig: 563451

RT 90 2,5 gon V - X: 6559370
RT 90 2,5 gon V - Y: 1517410

WGS84 Latitud: 59,1552331440388
WGS84 Longitud: 16,1094436015213

ETRS-89 Latitud: 59.15522
ETRS-89 Longitud: 16.10944

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Aspån - övre del
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Aspån - övre del

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2008
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   En gång 2008 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008