Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:40 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6558888
SWEREF99 TM Östlig: 529839

RT 90 2,5 gon V - X: 6560800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1483800

WGS84 Latitud: 59.168113
WGS84 Longitud: 15.52192

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag 3040 Kvismare kanal vid Odensbacken
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 3040 Kvismare kanal vid Odensbacken
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag 3040 Kvismare kanal vid Odensbacken
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag 3040 Kvismare kanal vid Odensbacken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2003 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2008 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2008 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1974 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 2019
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1986 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1986 2018
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink