Stenebäcken-Kiselalger

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656118-146029
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stenebäcken (WA57787766)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stenebäcken (WA57787766)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stenebäcken (WA57787766)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stenebäcken (WA57787766)
Stationen skapades: 2016-02-25 14:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Kumla - 1881
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
2010
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6558987
SWEREF99 TM Östlig: 506333

RT 90 2,5 gon V - X: 6561183
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460288

WGS84 Latitud: 59,1700007803471
WGS84 Longitud: 15,1107904298731

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Stenebäcken-Kiselalger

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Vart åttonde år 2010 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart åttonde år 2010 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart åttonde år 2010 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länPåväxt-kiselalger