Täljeån vid Tybblebron

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656155-147878
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6559723
SWEREF99 TM Östlig: 525775

RT 90 2,5 gon V - X: 6561685
RT 90 2,5 gon V - Y: 1479745

WGS84 Latitud: 59.175883
WGS84 Longitud: 15.450941

ETRS-89 Latitud: 59.17587
ETRS-89 Longitud: 15.45093

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Täljeån vid Tybblebron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010