Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Måsnaren (WA87815265)
Stationen skapades: 2019-02-08 13:36 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6562130
SWEREF99 TM Östlig: 647579

RT 90 2,5 gon V - X: 6562620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1601610

WGS84 Latitud: 59,1726295728439
WGS84 Longitud: 17,5820772052399

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Måsnaren 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2017 -