Håkanbolbäcken kiselalger

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656322-141785
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Stationen skapades: 2014-07-09 10:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560505
SWEREF99 TM Östlig: 463888

RT 90 2,5 gon V - X: 6563215
RT 90 2,5 gon V - Y: 1417845

WGS84 Latitud: 59.1821467306202
WGS84 Longitud: 14.3681033512681

ETRS-89 Latitud: 59.18214
ETRS-89 Longitud: 14.36809

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Håkanbolbäcken kiselalger

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008