Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Täljeån mellan E20 och inflödet av Kumlaån (WA84496947)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Täljeån mellan E20 och inflödet av Kumlaån (WA84496947)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Täljeån mellan E20 och inflödet av Kumlaån (WA84496947)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp (WA26079885)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-03 09:17 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6562167
SWEREF99 TM Östlig: 503823

RT 90 2,5 gon V - X: 6564395
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457815

WGS84 Latitud: 59.198593
WGS84 Longitud: 15.066931

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Täljeån vid Täby
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 3018 Täljeån vid Täby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1994 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH