Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2015-02-02 16:39 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564103
SWEREF99 TM Östlig: 661132

RT 90 2,5 gon V - X: 6564428
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615188

WGS84 Latitud: 59,1853937127795
WGS84 Longitud: 17,8203357213505

ETRS-89 Latitud: 59.18539
ETRS-89 Longitud: 17.82033

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi KMÖ-SJÖ-BOT7 Kassmyrasjön, mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Växtplankton   Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a Var sjätte år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden   Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Försurning   Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Försurning pH Var sjätte år 1997 -
KÖ, Botkyrkas övriga sjöar Vattenkemi Försurning Alkalinitet Var sjätte år 1997 -