Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tyresån-Lissmaån (WA84232473)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tyresån-Lissmaån (WA84232473)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tyresån-Lissmaån (WA84232473)
Stationen skapades: 2014-11-28 10:23 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2015-02-04 12:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6566234
SWEREF99 TM Östlig: 679401

RT 90 2,5 gon V - X: 6566339
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633487

WGS84 Latitud: 59,1971784371943
WGS84 Longitud: 18,1413334574333

ETRS-89 Latitud: 59.19717
ETRS-89 Longitud: 18.14132

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF6 Lissmaån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF6 Lissmaån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF6 Lissmaån
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag L-TYR-LIÅ-95 Lissmaån x Gamla Dalarövägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk   Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2010 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2010 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2010 -