Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656742-129568
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen (WA23490834)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen (WA23490834)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen (WA23490834)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen (WA23490834)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6563231
SWEREF99 TM Östlig: 341747

RT 90 2,5 gon V - X: 6567420
RT 90 2,5 gon V - Y: 1295680

WGS84 Latitud: 59.1786614705
WGS84 Longitud: 12.230630972

ETRS-89 Latitud: 59.17865
ETRS-89 Longitud: 12.23062

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Si1 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1985 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1985 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1985 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 1993 2001
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur