Bron mellan Björnnäs och Ådals kvarn

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656909-157696
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laketorpsån (WA29871345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laketorpsån (WA29871345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laketorpsån (WA29871345)
Stationen skapades: 2016-12-27 14:52 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2016-12-28 09:33 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
2015
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568303
SWEREF99 TM Östlig: 622864

RT 90 2,5 gon V - X: 6569092
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576964

WGS84 Latitud: 59,2358863039663
WGS84 Longitud: 17,1535265616534

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D29 bron mellan Björnäs och Ådals kvarn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2015 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2015 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger