Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tyresån-Norrån (WA71244060)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tyresån-Norrån (WA71244060)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tyresån-Norrån (WA71244060)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tyresån-Norrån (WA71244060)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569567
SWEREF99 TM Östlig: 675424

RT 90 2,5 gon V - X: 6569721
RT 90 2,5 gon V - Y: 1629550

WGS84 Latitud: 59.2287325427
WGS84 Longitud: 18.0745068585

ETRS-89 Latitud: 59.22872
ETRS-89 Longitud: 18.07449

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF8 Norrån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF8 Norrån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF8 Norrån
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag L-TYR-MAG-T03-7 Norrån X Länsvägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk   Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1998 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundBottenfauna
Fisk
Påväxt-kiselalger
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOANäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundBottenfauna
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOANäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat