Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tyresån-Forsån (WA58484659)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tyresån-Forsån (WA58484659)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tyresån-Forsån (WA58484659)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tyresån-Forsån (WA58484659)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-29 17:08 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570322
SWEREF99 TM Östlig: 677620

RT 90 2,5 gon V - X: 6570450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1631755

WGS84 Latitud: 59.2345924212
WGS84 Longitud: 18.1135378897

ETRS-89 Latitud: 59.23458
ETRS-89 Longitud: 18.11353

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF3 Forsån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF3 Forsån
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-TVVF3 Forsån
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag L-TYR-DRE-T01-2 Forsån x Nordmarksv

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk   Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2012 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1998 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundBottenfauna
Fisk
Påväxt-kiselalger
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOANäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger