Tarmsälven, Liljeholm

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657047-134127
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6566830
SWEREF99 TM Östlig: 387274

RT 90 2,5 gon V - X: 6570470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1341274

WGS84 Latitud: 59,2254926569711
WGS84 Longitud: 13,0248186916847

ETRS-89 Latitud: 59.22548
ETRS-89 Longitud: 13.02480

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Slöan, Liljeholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008