Stämån-Lännaån, Länna bruk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657098-156469
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Stationen skapades: 2011-05-19 15:40 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-26 09:52 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
2009
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570050
SWEREF99 TM Östlig: 610579

RT 90 2,5 gon V - X: 6570989
RT 90 2,5 gon V - Y: 1564698

WGS84 Latitud: 59,2549568895727
WGS84 Longitud: 16,9392478785658

ETRS-89 Latitud: 59.25495
ETRS-89 Longitud: 16.93923

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger 10 Råcksta å

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 2014
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 2014
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger