Svartån uppstr Skebäcks ARV

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657297-146865
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Stationen skapades: 2015-01-27 13:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-10-14 16:02 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2012
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570872
SWEREF99 TM Östlig: 514544

RT 90 2,5 gon V - X: 6572972
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468645

WGS84 Latitud: 59.276525
WGS84 Longitud: 15.255203

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Svartån uppstr Skebäcks ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2013
SCR, Örebro län, Miljögifter Nya prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2012 2013