Lötälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657525-140555
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lötälven (WA75378658)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lötälven (WA75378658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lötälven (WA75378658)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2008
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6572393
SWEREF99 TM Östlig: 451462

RT 90 2,5 gon V - X: 6575258
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405558

WGS84 Latitud: 59,2876528161542
WGS84 Longitud: 14,1480384548453

ETRS-89 Latitud: 59.28765
ETRS-89 Longitud: 14.14802

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Lötälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2010