Varnan, nedströms Lötälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657778-140280
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Varnan nedströms Lötälven (WA15615656)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Varnan nedströms Lötälven (WA15615656)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Varnan nedströms Lötälven (WA15615656)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574884
SWEREF99 TM Östlig: 448679

RT 90 2,5 gon V - X: 6577784
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402804

WGS84 Latitud: 59,3096936063666
WGS84 Longitud: 14,0986045508712

ETRS-89 Latitud: 59.30968
ETRS-89 Longitud: 14.09859

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Varnan, ns Lötälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012