Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Stationen skapades: 2014-12-05 16:09 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575673
SWEREF99 TM Östlig: 439066

RT 90 2,5 gon V - X: 6578690
RT 90 2,5 gon V - Y: 1393200

WGS84 Latitud: 59,315495375122
WGS84 Longitud: 13,9295604029302

ETRS-89 Latitud: 59.31549
ETRS-89 Longitud: 13.92956

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar
SRK Vänerns vikar Makrofyter Hagelviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Makrofyter Makrofyter   Var femte år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Järn En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Ammonium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen TOC En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Kisel En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning pH En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Alkalinitet En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Sulfat En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium En gång 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter
Operativ övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter