Timsälven-Möckeln3001

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657958-142825
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Timsälven inlopp i Möckeln (WA70030084)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Timsälven inlopp i Möckeln (WA70030084)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Timsälven inlopp i Möckeln (WA70030084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Timsälven inlopp i Möckeln (WA70030084)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6576982
SWEREF99 TM Östlig: 474089

RT 90 2,5 gon V - X: 6579575
RT 90 2,5 gon V - Y: 1428250

WGS84 Latitud: 59.330855
WGS84 Longitud: 14.544638

ETRS-89 Latitud: 59.33085
ETRS-89 Longitud: 14.54462

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Timsälven-Möckeln3001

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010