Klarälven Skoghall, bron vid kemiska fabriken

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658080-136625
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-11 13:53 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Hammarö - 1761
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577456
SWEREF99 TM Östlig: 412110

RT 90 2,5 gon V - X: 6580800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1366250

WGS84 Latitud: 59.3267575016
WGS84 Longitud: 13.4554687092

ETRS-89 Latitud: 59.32675
ETRS-89 Longitud: 13.45546

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 129 Klarälven Skoghall, bron vid kemiska fabriken
SRK, Klarälven Påväxt 129 Klarälven Skoghall, bron vid kemiska fabriken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, KlarälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger