Klarälven, Dingelsundsådran

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658271-136497
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klarälven - Dingelsundsådran (WA38187711)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klarälven - Dingelsundsådran (WA38187711)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klarälven - Dingelsundsådran (WA38187711)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579353
SWEREF99 TM Östlig: 410813

RT 90 2,5 gon V - X: 6582714
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364976

WGS84 Latitud: 59,3435185053061
WGS84 Longitud: 13,4319110920301

ETRS-89 Latitud: 59.34350
ETRS-89 Longitud: 13.43189

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Klarälven, Dingelsundsådran

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010