Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Upperudsälven (SE658397-127785)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven (SE658397-127785)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven (SE658397-127785)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Foxen (WA94392226)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-11 11:15 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579554
SWEREF99 TM Östlig: 323689

RT 90 2,5 gon V - X: 6583970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1277810

WGS84 Latitud: 59.3179164637
WGS84 Longitud: 11.9018668826

ETRS-89 Latitud: 59.31791
ETRS-89 Longitud: 11.90185

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Le1 Foxens utlopp, landsvägsbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1983 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1983 1993
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2002 2012