Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Askrikefjärden (WA17695227)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Askrikefjärden (WA17695227)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Askrikefjärden (WA17695227)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Askrikefjärden (WA17695227)
Stationen skapades: 2011-02-28 17:34 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585347
SWEREF99 TM Östlig: 687473

RT 90 2,5 gon V - X: 6585358
RT 90 2,5 gon V - Y: 1641792

WGS84 Latitud: 59.3650538249422
WGS84 Longitud: 18.2989695794393

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment 10I0019 10I0019
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment 10I0019

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2007 -
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2002 2002
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment Metaller och PAH i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sedimentPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink