Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen (WA69306069)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen (WA69306069)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen (WA69306069)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen (WA69306069)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585147
SWEREF99 TM Östlig: 467259

RT 90 2,5 gon V - X: 6587826
RT 90 2,5 gon V - Y: 1421516

WGS84 Latitud: 59.4037
WGS84 Longitud: 14.423362

ETRS-89 Latitud: 59.40369
ETRS-89 Longitud: 14.42334

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6256 Timsälven, vid Lunedet
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag 3021 Timsälven, vid Lunedet
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 3021 Timsälven, vid Lunedet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1974 1989
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1974 2013
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1976 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1985 1985
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1985 1985
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 6 gånger per år 2001 2014
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1974 1982
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2011 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1974 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, GullspångsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, GullspångsälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger