Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Panken (WA31692266)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Panken (WA31692266)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Panken (WA31692266)
Stationen skapades: 2014-12-05 16:09 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-06-01 13:55 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585880
SWEREF99 TM Östlig: 433124

RT 90 2,5 gon V - X: 6588970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1387380

WGS84 Latitud: 59,4062373084212
WGS84 Longitud: 13,8220290187997

ETRS-89 Latitud: 59.40623
ETRS-89 Longitud: 13.82202

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Panken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 2014
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1972 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1992 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1972 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1972 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1972 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun Prioriterade ämnen   Var tionde år 1976 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1976 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1971 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2006 2014
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Ammonium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Järn En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen TOC En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Kisel En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2010 2010
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1972 2014
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1972 2014
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning pH En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Alkalinitet En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Sulfat En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor En gång 2010 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium En gång 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommunLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur