Arbogaån-uppströms Holmen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659006-148036
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588087
SWEREF99 TM Östlig: 526046

RT 90 2,5 gon V - X: 6590055
RT 90 2,5 gon V - Y: 1480360

WGS84 Latitud: 59,4305722383544
WGS84 Longitud: 15,4591109376634

ETRS-89 Latitud: 59.43056
ETRS-89 Longitud: 15.45909

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Arbogaån-uppströms Holmen
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Arbogaån-uppströms Holmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011