Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Silbodalsälven (WA41530183)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Silbodalsälven (WA41530183)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Silbodalsälven (WA41530183)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Silbodalsälven (WA41530183)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6586284
SWEREF99 TM Östlig: 336441

RT 90 2,5 gon V - X: 6590550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1290650

WGS84 Latitud: 59.3834154872
WGS84 Longitud: 12.1204838657

ETRS-89 Latitud: 59.38340
ETRS-89 Longitud: 12.12048

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag År1 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad
SRK, Upperudsälven Kiselalger År1 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2013 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger