Ölman, Älvvik

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659214-139432
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ölman uppströms Svartån (WA12030649)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ölman uppströms Svartån (WA12030649)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ölman uppströms Svartån (WA12030649)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6589134
SWEREF99 TM Östlig: 440031

RT 90 2,5 gon V - X: 6592145
RT 90 2,5 gon V - Y: 1394325

WGS84 Latitud: 59,4365015556566
WGS84 Longitud: 13,9427639106423

ETRS-89 Latitud: 59.43649
ETRS-89 Longitud: 13.94275

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Ölman, Älvvik

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008