Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2012-09-20 12:36 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590047
SWEREF99 TM Östlig: 414706

RT 90 2,5 gon V - X: 6593365
RT 90 2,5 gon V - Y: 1369000

WGS84 Latitud: 59,4403174137272
WGS84 Longitud: 13,4960771742594

ETRS-89 Latitud: 59.44031
ETRS-89 Longitud: 13.49606

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ka2 Färjestadsbäcken nedströms (Y7)
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ka2 Färjestadsbäcken nedströms (Y7)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 2014 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -