Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alstern (WA39210222)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alstern (WA39210222)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alstern (WA39210222)
Stationen skapades: 2014-12-05 16:09 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-06-01 09:32 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Alsterälven
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590614
SWEREF99 TM Östlig: 419055

RT 90 2,5 gon V - X: 6593879
RT 90 2,5 gon V - Y: 1373357

WGS84 Latitud: 59,4462649082932
WGS84 Longitud: 13,5725070878

ETRS-89 Latitud: 59.44626
ETRS-89 Longitud: 13.57250

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun Alstern djuphåla
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Alstern djuphåla
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Alstern

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1984 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1999 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun Prioriterade ämnen   Var tionde år 1977 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Kvicksilver i fisk, Karlstads kommun Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1977 -
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalkväve Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalfosfor Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Ammonium Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Järn Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen TOC Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Kisel Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Fosfat Vart annat år 2008 2010
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1972 -
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande Temperatur Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning pH Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Sulfat Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Vart annat år 2008 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommunLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommunLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton